Bielenie plátna

Najpekňjejšia farba
farba plátna biela
keď ho na potoku
mámilá polieva

najpekňjejšie nohy
ve vode si máča
pri tem polievaní
spieva jako ftáča

najpekňjejšie plátno
/ keré sama tkala /
nejeden raz pri ňjem
z únavy zaspala

najpekňjejšie diefča
chystá si periny
bo hu chodia pýtať
ež z treťjej dediny

najpekňjejšiu svaďbu
len se mňu bude mať
bol som hu už pýtať
slúbeli mi hu dať