Hore bez, dole bez

Povyše potoka
dozrieva čierny bäz
milá sa tam kúpe
hore, aj dole bez …

ve vrbine šaty
si povyzbliekala
ja som hej hich skoval
moc sa nehnevala

vykročel som z krúžia
milo sa usmejem
poj ku mne diefčatko
trošku ťa zehrejem

rozpustené vlasy
má ež po kolená
veď len do tých vlasvof
bola oblečená

diefča vyšlo na breh
zubami drkoce
vlasy si zaplieta
ve štyri vrkoče

krajšie neuvidíš
čo prejdeš pol sveta
jak keď moja milá
vlasy si zaplieta

zelená vrbina
pred svetom nás skryla
len to bolo počuť
– milý môj a milá …