Jánošíkov záveť

Keď išli obesiť
Jánošíka Jurka
na poslednú chvíľu
na Hrajnohu žmurkal

podejď trochu blikšjej
odevzdám ti písma
v nich je moja záveť
len či  sa v ňjej  vyznáš

dosť nečitatelný
mal Jurko rukopis
Hrajnoha študoval
ze tri  roky  ten spis

inventár pokladov
bol  tam napísaný
aj to,  že hich zdedia
slovenskí poddaní

mal tam zakreslené dukátvof
mnoho skrýš
keby si  to videl
nevieš či spíš, či bdíš

Hrajnoha spis skoval
že ho preštuduje
netušel že vieter
tak silno zaduje

čítal ho pri Váhu
nad Margitu – Besnu
vieter  mu list  odvial
jeho o zem tresknul

hladal list ve Váhu
ež  po šíri Dunaj
stále si  nadával
jaký bol on chumaj

mať mapu pokladov
tak ľahko ju stratiť
taká príležitosť
sa už viac nevráti

záveť bol vyrytý
do somárjej kože
možná sa ež v mori
niekedy nájsť môže

tým by sme splateli
všetky naše dlhy
nech by bol ich zeznam
bohvie jako duhý

môcť tak duhy splatiť
aj by  nám zostalo
bodaj by Hrajnohu
bolo porantalo

teraz neostáva
len ten poklad hľadať
by sme vyrovnali
strany dal a má dať