Na humne

Na tem našem humne
diefčence výskajú
že hich tý mládenci
za nohy chytajú

keď prestali chlapci
za nohy hich chytať
prečo ste prestali
začali sa pýtať

v tem našem humienku
málo sena neni
moc dievek v nem prišlo
o vienek zelený