Na jarku

Išla cez lavičku
keď pásla kravičku
hľadím zpod lavičky
nemá nohavičky

hľadím z jarku hore
tam čierna mrákava
veľmi som sa zlaknul
voda ma zebrala

podaj diefča rúčku
silno hu uchopím
ve tvojej posteli
račej sa utopím