Nebo, peklo, raj

Terchovskú pesničku
aj v nebi spievajú
anjeli na meškoch
tú našu zahrajú

ba aj čerti v pekle
vedia našu nôtu
spievajú si hu keď
nemajú robotu

raz je tá terchovská
muzička nebeská
druhý raz lucifer
v pekle hej zatlieska

netreba ti za ňu
chodiť kaji – taji
vraj si hu spievajú
v nebi, pekle, raji

terchovskú muziku
ľúbia v celém svete
jak ste nevedeli
teraz to už viete