Nečakaj

Na vrchu Kriváňa
stojí strom zelený
na ňjem je
/ duša má, duša má /
Jurko obesený

aj keď na ňjem visí
ešče kýve hlavu
tak svojej frajerce
/ duša má, duša má /
ešče dáva správu

tak hej odkazuje
nečakaj s večeru
už sa o mé kosti
/ duša má, duša má /
jastraby poperú