Nedeľa

Nie je krajšieho dňa
jako je nedieľka
z kosťela keď z veľkej
vyjďe ven Marienka

celá v bielem kroji
– lebo je poctivá –
len čo vyjďe venku
už sa za mňu díva

ona ma poziera
ja zas na ňu hľadím
ež mi nedá dýchať
od teljej parády

ež mi nedá dýchať
telo mám k ňjej lásky
/ dnes nám po prvý raz
čítali ohlášky /