Posledný súd

Rozváž si dobre, kým povieš slová ktoré rania
Ani sa nenazdáš a príde ten deň – deň zúčtovania

Vyložíš karty obrázkami nahor,
nebude možnosť dáku ukryť do rukáva

Sudcovia stanú k tebe sprava – zľava
a z tvojej slávy ostane len poľná tráva

Budú ťa súdiť, budeš celkom obnažený,
budú ti čítať hriechy z knihy tvojho žitia

Nebude sa dať na tom ani slovko zmeniť,
počúvať budeš ortieľ sudcov, len ich hromobitia

ich ortieľ príde možno veľmi skoro
nič sa už vtedy nebude dať napraviť

neskoro bude vtedy prosiť, plakať
nebude žiadne potom – mal si dobre žiť !!!