Povodeň

Starí ľudia vravia
že to bolo peklo
keď cez tý Tiesňavy
veľa vody tieklo

telo vody tieklo
dolu Tiesňavami
panenka Mária
zmiluj sa nad nami

pamiatka tej vody
kaplnka tam stojí
ku ňjej sa modlíme
keď chceme byť svoji

hore Tieňavami
a popod Rozsutce
tam som ja položel
k tvojmu srcu srce

srcia sme spojeli
spojeli sme telá
nech celá Terchová
sa to dozvedela