Právo prvej noci

Za Jánošíkových čias sa už len na niektorých hradoch, zámkoch, či kaštieľoch udržalo a praktizovalo Právo prvej noci – Prima noktis. Spočívalo v tom, že pán mal právo na prvú noc nevesty z poddaného ľudu.

Pán toto právo mohol, ale nemusel využiť. Drábi pozorne sledovali budúce vydajachtivé dievky, informovali o ich prednostiach svojich pánov a ten si na základe toho vyberal. Bolože to plaču, nariekania, keď priamo od svadobného stola odvážali drábi mladú nevestu hore na zámok a na druhý deň ráno ju – sprznenú vrátili mladoženíchovi.

Z tejto neprávosti krv vrela v žilách nádejných ženíchov – boli to často chlapci z Jurkovej družiny.

Jurko sa podujal zaraziť túto neprávosť a poučiť pánov aký je to hrozný zvyk. Pri jednom prepade, nespomína sa ktorého hradu, či zámku, vybral si peknú dcéru hradného pána. Vysvetlil jej a celému pánskemu zhromaždeniu, že mieni využiť svoje právo prvej noci a to právom víťaza. Panstvo škrípalo zubami. Jurko čo si zaumienil, to aj uskutočnil. Strávil s mladou dedičkou hradu, či zámku bujarú noc a myslel si, že tým to skončilo a že dal poriadne ponaučenie pánom v tejto oblasti.

Nepáčilo sa to panstvu. Naopak, mladej „ zneuctenej „  freunlein  táto poddanská pomsta akosi zachutila – neustále odkazovala Jurkovi aby prišiel využiť aj práva druhej a ďalších nocí. Svoje zážitky si nenechala len pre seba. Zanedlho poštári nosili celé noše pozvánok  od pánskych slečien a matrón do príbytkov Jurkovej družiny. Tak ako predtým Jurko so svojimi chlapcami si nedal od pánov rozkazovať, v tejto veci uposlúchli zúfalým žiadostiam a statočne, s poctivosťou im vlastnou ich uskutočňovali.

Po istom čase bojová morálka zbojníkov začala akosi upadať, tratila sa ich sila, darmo opaskami krútili nie trikrát, ale aj deväťkrát. Aj po poddanských chalúpkach sa rozniesli akési zvesti a chlapci pri vohľadoch dostávali od svojich milých zväčša len hubovú polievku.

Pochopil Jánošík, že to takto ďalej ísť  nemôže. Napísal na trojrohý papier vyhlásenie, na ktorom, povedané v skratke stálo -„ Dosť  bolo, dobre bolo – koniec – finito „. Tento oznam dal vylepiť na všetky vráta hradov a zámkov.

Ak môžeme charakterizovať Jurkovu rebéliu ako poddanské povstanie, tak nastalo pansko – ženské povstanie. Nielen mladé pánske devy, aj staršie matróny ostro protestovali proti tomuto rozhodnutiu, žiadali ho okamžite zrušiť a dožadovali sa  – akože svojich práv  – práv prvých a ďalších nocí. Nastali nechutné dohodovania a spory či áno a či nie. Jurko s chlapcami tieto pánske práva medzi tým raz využíval, raz nie, sily pribúdali, odbúdali. Dnes sa zdá, že táto otázka a tento spor nebol  nikdy poriadne dotiahnutý do konca.

Niektorí autori  tvrdia, že možno aj tieto okolnosti mali vplyv  na  zníženú zbojnícko – pracovnú činnosť a v konečnom dôsledku boli aj príčinou zlapania Jánošíka a jeho popravy. Vieme svoje – za všetkým hľadaj ženu – cherchez le fame.