Za vojačka …

V zelenem hájičku
čierny kôň sa pase
keď pôjdem na vojnu
veznem si ho zase

dostanem šabličku
červený dolomán
za klobúk dám pierko
keré od milej mám

a tam na  tej vojne
budem hu spomínať
či mi s kamarátmi
nezačne zahýbať

či mi bude verná
a či na mňa počká
či bez mňa vydrží
do siedmeho rôčka