Súčasná situácia 1990

Tých politikov, prognostikov
Analitikov a kritikov
Čo sa teraz vynorilo / a zanorilo /
Tých môžeme vo svet šíri
Exportovať
Ale zatiaľ, / kým ich nechcú /
Musíme ich, bože, dobre chovať
Tí stále tučnejú
A nechcú sa schovať
Za tie prachy by už mali
Trochu zapracovať !!!

Strany

Stránim sa strán
Bo ani jedna strana
Mi nie je v dobrom ceľkom známa
Stránim sa strán
Bo ani jednu nemám milovanú…
A ani jednej
Nechcem
Držať
Stranu !!!

Variácia na tému 70

A druhá mladosť? Trochu viac rokov
V ružových tvárach vnúčat ti hára
Stráca sa sila, pribúda rokov
Ale kto sa o to stará?
U vnúčat tvoja túžba po kráse
Ich hlas počuješ v každučkom čase
Tvoj nepokoj je u detí !
Tá starostlivosť slávu ti hľadá
A kvetín lásky celá záhrada
Od detí, vnúčat patrí ti…

Variácia na tému 60

Čudný je to vek, šesťdesiat rokov
Medzi mládež sa nerátaš
Hráš údov silu i strmosť krokov
O pleš, šediny sa staráš
Šesť desaťročí túžiš po kráse
Tvoj hlas zaniká v ženskom ohlase
To už nie sú tvoje svety!!
Nie je už možné slávu ti hľadať
Skôr infarkt v tvári strhanej badať
Ej, veru, si už v prachu zaviaty….

Variácia na tému 40

Je ešte mladosť štyridsať rokov?
Okrúhlych brušiek hľad jara?
Papuče k telke, nie strmosť krokov
To nie je tak jak za stara !
Ostáva síce túžba po kráse
Jej hlas však nie je v ženskom ohlase
Daj radšej pokoj !  Nie si svätý !
Tá mohutnosť už slávu nehľadá
V záhradu lásky cap sa zakráda
Prichádza jeseň – veru…
A čas letí…

Najkrajšie básne

Povedala si mi najkrajšiu báseň sveta
v jednom slove – slove – milujem !!!
A tu je moja báseň v piatich slovách
drahá, ja len teba chcem !!!
Najkrajšie básne sú to, aj keď krátke
a bez rýmov – no, sú úprimné
Poď budeme ich recitovať stále spolu,
ja tebe chvíľu, chvíľu zas ty mne

Vinše k novému roku

Nový rok ! Vinše ! Šťastie ! Zdravie !
Nový rok ! Láska ! Milovanie !
Nový rok ! Bozky ! Krásne predsavzatia !
V tom novom  roku  buďme všetci sestry, bratia !
Krásny rok ! Kopec šťastia ! –  ako keď je v máji vlaha  –
Úprimne praje Miro Blaha

Kam vietor, tam plášť

Otvoril šatník – zobral iný kabát
Inou zástavkou chce ísť teraz mávať
Tú dvadsaťročnú ale dobre opatruje
Ak sa to zmení, aby mohol kričať – tu je!
Keď treba, svojich tvrdo kritizuje
Na hrobček strany rýchlo sadí tuje…
Tak ľahko chlape
Sa ty z toho nevyzuješ !!!!!