Lepšjej je

Lepšjej je zutekať
jako sa dať chytiť
lepšjej vecej zjesti
jako málo vypiť

lepšjej je byť zdravý
a mať moc peňazí
jako je byť chorý
a všetko pokaziť

lepšjej moc frajerek
jako iba jedna
lepšjej moc bohatých
jako jedna biedna

aj lepšjej sa je báť
jako sa je nebáť
dobre málo dávať
lepšjej je vecej brať