Mesto a dedina

Hodne na Terchovej
múdrych ľudí jesto
dávno – keby kceli
Terchová je mestom

lepšie rázovitá
veliká dedina
jak také mestečko
mejšie jak Žilina

v meste každý chodí
nevšímavo dáko
v dedine – pochválen
strýko, tetka, sváko

v meste smrad a hurhaj
nervozita, prieky
a tam na dedine ešte
/ zatiaľ / čisté rieky

pospájať výhody
dediny a mesta
najlepšie by bolo
len sa to ťažké zdá

23 myšlienok na “Mesto a dedina”

Komentáre sú zakázané.