Jún 1991

Ten veľký americký počítač
So svojim kovovým mozgom
Pripravil „ nežnú revolúciu „
Kov ale nemôže rozumieť nežnosti
Nežnosť v styku s kovom rýchlo koroduje
Pod náterom humanity, tolerancie,
Porozumenia a lásky
Objavila sa vrstva
Neznášanlivosti, závisti, zloby,
Nacionalizmu, osočovania atd. atp.
A predsa
Predsa čosi ľudského vyvrelo
Z útrob počítača na našu adresu:
Duté, škripľavé, ponuré, kovové
Cha, cha, cha !!!