Kam vietor, tam plášť

Otvoril šatník – zobral iný kabát
Inou zástavkou chce ísť teraz mávať
Tú dvadsaťročnú ale dobre opatruje
Ak sa to zmení, aby mohol kričať – tu je!
Keď treba, svojich tvrdo kritizuje
Na hrobček strany rýchlo sadí tuje…
Tak ľahko chlape
Sa ty z toho nevyzuješ !!!!!