Kysňa

Musím sa Vám priznať
že sa mi nepáči
keď sa mi kamarát
s moju Marku vláči

kebyže len vláči
ale on aj spí s ňu
dal som sa ja zhlábať
z hrubých foršní kysňu

keď z domu odejdem
do kysne hu zavrem
a ež keď sa vrátim
tak hu vypustím ven