Láska k piesni

Terchovec si nôtu chytí
terchovec si nôtu chytí
čo by aj na šibenici
čo by aj na šibenici

keď mu dobre, aj keď mu zle
keď mu dobre, aj keď mu zle
vždycky kdesi piesne vezňe
vždycky kdesi piesne vezňe

zbiera hich v našjem chotáre
zbiera hich v našjem chotáre
jako huby v hustej tráve
jako huby v hustej tráve

jedovaté ani ňije
jedovaté ani ňije
len také čo spieva milej
len také čo spieva milej

keď nie milej, tak pri pive
alebo len z duhej chvíle

spevom si lieči choroby
s piesňu sa mu lepšjej robí
ona mu dá krvi do žíl
bez piesne by ani nežil