Pojte k nám

Pojteže k nám chlapci
už mi  neni rady
pojte aspoň traja
ku nám na vohľady

už mi veľmi smutno
už nechcem byť sama
už som sa rozhodla
že trom budem dávať

nech to už čert veme
nech to vezme Parom
idem si založiť
eroťický salón

na humne masáže
v chodbe vyhadzovač
v maštali sa dojí
zase ňjáky boháč

pri hnoji sauna
brezové metličky
proti AIDS bojujú
naše pracovníčky