Šesť rovná sa sex

My často spíme spolu
Ja hore a ty dolu

Na tebe chrápem svoje brumendá
Ty moja milovaná …válenda

A tá šestka v názve
Čo tak zuby cerí?

Tá je tam na vytvorenie
Atmosféry!!!