Správna strana

Mal bych kone vrané
keby som mal na ne
ale nemám na ne
nie som v správnej strane

správna strana dáva
trafiky, mandáty
obyčajný človek
– ten chodí bez gatí

už sa zvolebnieva
čas je na zbojníka
založíme stranu
Jurka Jánošíka

predvolebná kampaň
jánošícke heslá
hádam nám vynesú
poslanecké kreslá

Jánošík ten meral
od buka angliu
dnes zbojníci robia
privatizáciu