Teória relativity

Veru, dosť ťažko je vysvetliť ako je možné že obrovské množstvo Jurkových hrdinských činov ktoré vykonal, mohlo sa zmestiť do tak krátkeho časového úseku počas ktorého, ako je historicky i písomne dokázané, zbojníčil. Veď vlastne celá jeho zbojnícka činnosť sa datuje dňom 29.septembra 1711 a končí dom jeho popravy – 18. marca 1713. Navyše, ako sám uvádza i ako to dokazujú Jánošíkológovia, v tomto období sa nachádzajú dve zimy, počas ktorých sa zbojníci uchyľovali na zimný odpočinok – veď aj sám Jánošík uchytil sa počas dlhých zím ako učiteľ v pánskych rodinách. Teda, jeho aktívna zbojnícka činnosť sa nedá merať rokmi, ale dokonca len mesiacmi. Keď to zoberieme čisto prakticky – bola to len jeseň 1711, celý rok 1712 a skorá jar 1713. Otázka teda znovu znie – stačil Jurko za týchto pár mesiacov urobiť toľko hrdinských činov že jeho meno nikdy nezahynie a že sa navždy zapísal do histórie slovenského národa a do slovenských sŕdc? A to ešte načim podotknúť, že jeho hrdinské činy si prisvojujú najmä Poliaci, ale aj Moravania, Podkarpatskí Rusíni a Ukrajinci. Nebyť zápisu vo varínskej farskej matrike o jeho pokrstení, sporili by sa o neho všetky dediny, mestá a mestečká na celom Slovensku, veď i tak skoro všade majú Jánošíkovu krčmu, skoro všade hovoria že práve u nich mal Jurko tú najpravejšiu frajerku. Skoro všade majú skalu na ktorej Jurko sedel a odpočíval, skoro všade sa traduje, že práve v ich lesoch si Jurko ukryl svoj bájny poklad.

Každý školák dnes aspoň v hrubých rysoch vie niečo o Einsteinovej teórii relativity. Všimnime si dobre – podľa nej je všetko relatívne – i čas. Podľa nej kozmonaut letiaci istou rýchlosťou vo vesmíre nestarne tak rýchlo ako jeho súčasníci na zemi. Teoreticky po niekoľko ročnom putovaní vesmírom by na zemi pristal málo zostarnutý a stretával by možno až svojich vnukov.

Einstein bol teoretik v tejto oblasti.

Položme si však otázku. Je vylúčené aby génius nemohol predbehnúť svoju dobu tak, že by už pred stáročiami objavil nielen teóriu, ale aj prax relativity a využil ju vo svoj prospech? Opováži sa to niekto tvrdiť len preto, že nie sú na to rukolapné dôkazy?

Ja tvrdím, že génius, ktorý všetko toto objavil bol slovenský polyhistor Juraj Jánošík.

Ak prijmeme túto hypotézu, ój, ako ľahko sa už teraz dá vysvetliť pozemský krátky čas hrdinovho pôsobenia a skĺbiť ho s nesmiernym množstvom neuveriteľných činov.

Veru, pre Jurka Jánošíka nič nebolo nemožné !!