V krčme

Už sa zas čas podal
o dve, o tri pivá
už nám cesta domôf
bude vecej krivá

pol desiate pivo
a na siedmy koňak
už sa ten čas v krčme
musel veľmi podať

borovička s vínom
koňaky a pivá
šak keď prinďem domôf
žena bude divá

Borovička, koňak
pivo, hodne vína
za krivé cesty je
naša krčma vinná

Zase prešlo pár pív
už sme duho v krčme
za klobúk pierečko
rozlúčkové strčme

a zas zajtra večer
zejdeme sa spolu
zase si sadneme
k temu nášmu stolu

keď nám bude ťažko
keď nám bude clivo
šecko sa napraví
keď si dáme pivo