Variácia na tému 60

Čudný je to vek, šesťdesiat rokov
Medzi mládež sa nerátaš
Hráš údov silu i strmosť krokov
O pleš, šediny sa staráš
Šesť desaťročí túžiš po kráse
Tvoj hlas zaniká v ženskom ohlase
To už nie sú tvoje svety!!
Nie je už možné slávu ti hľadať
Skôr infarkt v tvári strhanej badať
Ej, veru, si už v prachu zaviaty….