Vianoce 2006

Vianoce, betlehem
Jedlička a kapor
Nákupy, darčeky
A na nervy nápor

Rozvešať záclony
Poumývať okná
Vyprášiť koberce
Možno príde svokra

Ozdobovať stromček
Opraviť svetielka
Vianočnej nálade
Pootvoriť dvierka

Zazvoniť na zvonček
Modliť sa pri stromku
Teplo je pri srdci
Hoci mrzne vonku

Na polnočnej omši
Zaspievať koledy
Priať k novému roku
By nebolo biedy

Aj k novému roku
Dať si predsavzatia
Tie hneď po Silvestri
Kamsi sa hneď stratia

A znovu do práce
Ďalší rok nás volá
Ak sa nevydarí
Tak to bude smola !