Zase pijeme

Vínečka nedali
kázali nám spievať
hrdlá máme suché
nemá kto nalievať

kázali nám zahrať
vínka nechceli dať
ešte nezasiali
a už by chceli žať