Balada o vtáčej chrípke

Dostal som asi včera chrípku
Bojím sa, že pravda zdá sa taká

Tá chrípka možno bola vtáčia
A napadla mi azda vtáka

Ój, celý som z toho nesvoj
Strachom navreli mi všetky žily

Chorého vtáka vraj – vravia –
Aby sme ihneď utratili

Nakoniec, nuž čo? –hovorím
vám milé dievčatá a panie

V postaršom veku vták je
Prevažne už len na čuranie

Dostal som chrípku rýchlou poštou
Však niečo sa mi na tom neľúbi

Prečo mi priamo z Ázie
Doniesli ten list holuby

Hľadajme na tom niečo dobré
Hoc vtáčiu chrípku dostať – je to v keli

Horšie by bolo chlapci, muži
Keby nám naše vtáky uleteli

Nakoniec smutná správa milé dámy
Že v tejto dobe je svet taký

Je v rámci prevencie zákaz
Nechytať do rúk polomŕtve vtáky !

Nuž, čo už o tom vravieť – ľudia milí
Dostal som chrípku včera – to ma ľaká

A aké poučenie z toho plynie ?
Chráňme si každý – chlapi – svojho vtáka !