Rodný kraj

Rodný kraj a rodná vieska
Často si vás spomínam

Keď dnes blúdim v cudzom svete
Ostal som sám, celkom sám

Spomínam na prvé lásky
Orgován a prvý máj

Spomínam na prvé bozky
Spomínam na rodný kraj

Spomínam na májový dážď
Pod dáždnikom v objatí

Prvé vzdychy, milovania
Boli sme len ja a ty

Spomínam aj na návraty
Z ďalekých ciest domov zas

Tebe sa nič nevyrovná
Nikde nie je toľko krás

Dedinka – ty rodný môj kraj
Čistá voda, vzduch a smiech

Nechcieť sa ku tebe vrátiť
Bol by nevďak, bol by hriech