Básnik

Spievaš mi pesničky
vyprávaš mi básne
aj mi spievaš pekne
aj rozprávaš krásne

nespievaj mi telo
nevyprávaj ze sna
však už z tých vyprávek
budem skoro besná

teba na vyprávky
si človek užije
ale na robotu
každý vie že ňije

na robotu nie si
vecej na tý keci
u nás na dedine
vedia o tem všetci