Rodný môj kraj

Rodný môj kraj,
dedovizeň,
rodný cholvarek,
rodná moja drevenica,
roľe oškvarek

na teba furt spomínam
moja krásna dolina
aspoň v duchu
som vždy s tebu
rodná dedina