Ež keď !!!

Čo si ty o sebe myslíš
veď sa mi každú noc
prisníš
myslím si, meno mé
že sa mi na fašiang
vezneme

to bude, diefča, jasná
vec
keď bude na Sihle
kopec
keď budú na slifkách
hrušky rôsť
keď bude mať sliepka
duhý chvost

potom ťa prindem
popýtať
keď bude navečer
svitať
potom mi rúčku dáš
keď vaši zaplatia
oldomáš