Hej, učela ma mať tkať

Hej, vzbudelo ma
čosi ze sna

hej, veď to spadli
v izbe krosná

hej, krosná v treťjej
izbe buchli

hej, nebudem za tebu
trúchliť

hej, nebudem za tebu
plakať

hej, nebudem na teba
čakať

hej, utkám si na krosnách
kobár

hej, vydám sa za tretí
chotár