Goralu, goralu

Gorálu, gorálu
či ti ňeňi žiaľu
keď musíš preč odísť
doma nechať mamu

smrekové lesy
a prečisté potôčky
v ktorých si ty prežil
svoje mladé rôčky

gorálu, gorálu
či ti ňeňi žiaľu
gorálu, gorálu
vráť sa na Oravu

vráť sa na Oravu
potom do Terchovej
budeš lesy rúbať
a bude ti – Ó-kej

gorál sa na hory
terchovské poziera
ňeňi kumšt ich rúbať
tupá je sekera

keď gorál odešvol
z Grúňa, aj z Kriváňa
už tam žiadny stromek
veru nezacláňa

gorálu, gorálu
gorál či ti nie žiaľ
keď si všetky stromy
ve Vrátnej vyrúbal

tie hory som rúbal
len pre kúsek chleba
pre moju rodinu
vie to  pán boh z neba

gorál sa na hory
terchovské poziera
aj sa trochu hanbí
aj sa trochu vzpiera

čo má chudák robiť
sadne na šíf – pláva
teraz v Amerike
hamburgre predáva