Variácie na “Na zdravie”

Nazdravie, nazdravie,
nazdravíčko
nazdravie, nazdravie,
nazdravíčko
nazdravie, nazdravie
popíjačom
nazdravie, nazdravie
nalievačom

Kto vie piť vyzdravie
kto nevie nie
pálené je naše
potešenie
preto nám nalejte
nalievači
čo máme na stole
nám nestačí

Pálené je naša radosť  veľká
to je naše heslo
naša znelka
preto nám nalejte nalievači
čo máme na stole
nám nestačí

Nalejte, nalejte
už sa stmieva
veď bez páleného
sa zle spieva
prázdny pohár plače
plný jasá
nalejte pálené
to je krása

Nazdravie pripime,
nazdravíčko
nech nám očervenie
bledé líčko
nech sa dostaneme
do nálady
veď sme tu jak jeden
všetci  mladí

Nazdravie, nazdravie,
šable hore
tu je páleného celé more
nesmie zostať plná
žiadna flaša
o to sa postará chasa  naša

Nazdravie, nazdravie,
poháre sem
o tom pojednáva  táto  pieseň
čo sa máme striezvy
ťažko trápiť
všetko nechajme tak
– a poďme piť !

Vzdávame pochvalu
nalievačom
že nám nalievajú
– popíjačom
nazdravie, nazdravie,
nalievačom
nazdravie, nazdravie
popíjačom