Májová …

Máj, lúka s kvietim, bosá noha, smiešok
máj, lúka, zoznámenie, prvý hriešok

Máj, láska, vášeň, neha, milovanie
máj, lúka, večer rozchod, zaplakanie

Máj, prsia holúbätá, pritisnutia
máj, lúka, tráva, na zem uľahnutia

reťazec bozkov, lúka a výkriky slasti
tichý spev vtáčat a potôčik v chrastí

Máj, zem a nebo, láska na vrchole
ako je krajec chleba na prestretom stole

Vrcholí vášeň, končí lásky zázrak
a lúka temnie, slnko zašlo za mrak

Na telách mravce! Kde sme si to ľahli?
Poď, bude pršať, treba sa nám náhliť!!

Ako sa vlastne voláš? Ja som Jano, čože?
Nič, len tak! A zajtra znova? Hovor, môžeš?

Neviem či… Možno… Zajtra iný vietor vanie,
sú iné lúky, tráva, dievky, iné milovanie.

Potoky sĺz, plač, márne prosby!! No, tak dovi!!
Odvtedy patrí dievča medzi nikdy nevydaté vdovy.

Dnes chlapec sklamal dievča, vo svete sa stratil
zajtra to dievča na oplátku iným chlapcom vráti