Úvaha

Už tešú kamenári kameň, už možno je ten kameň pripravený
keď azda práve tebe bude amen, na tvoj hrob bude kameň privalený

vravíš nepravda mňa sa to netýka, nehovor nikdy, nikdy – priateľu
veď často už vystrelila motyka a nesmrtelní pošli do kelu

tesajú dosky, dosky kamenné chystajú pomník zo žuly
bo tvojho žitia plamene sa skoro všetky minuli

ty o tom ešte nevieš – chvalabohu, užívaš chvíľu čo ti boh dal na zemi
a pyšným okom hľadíš na oblohu neveríš v krátkosť tejto chvíle – vážený

dnes sa ti ľudia koria, pochlebujú, však vedz, že v jednom okamihu
keď smrti vetry ti zadujú zavrie ti anjel žitia knihu

a prejdú krátke tri dni -a veľa ľudí a honosné reči
často ani nie z úcty k tebe len – že sa to svedčí

už na bohatom kare na ťa zabúdajú, hľa tamten dosť viac vypil – už si spieva
ešte len nastúpil si cestu k peklu? lebo raju? Už iný tvoju stoličku zahrieva

ešte o týždeň, možno o dva, o tri niekto ťa v práci spomenie
o rok, či o dva ešte deti, žena rodná a potom dlho, dlho nikto nie

na tvojom hrobe horia sviečky už len občas na tvojom hrobe zabudnutom
buduj si teraz ten svoj lepší obraz bo dnes sa správaš k iným spupne, kruto

nehľadaj slávu – poľnú trávu, tej rýchlo skončia leta časy
dnes bujnú hrivu máš, no zajtra holú hlavu

vedz, koľko slávnych, pyšných ľudí pod drnom hnije v zabudnutí
ich príklad nech ti skromnosť budí, to nech ťa k dobrým skutkom núti