Najkrajšie básne

Povedala si mi najkrajšiu báseň sveta
v jednom slove – slove – milujem !!!
A tu je moja báseň v piatich slovách
drahá, ja len teba chcem !!!
Najkrajšie básne sú to, aj keď krátke
a bez rýmov – no, sú úprimné
Poď budeme ich recitovať stále spolu,
ja tebe chvíľu, chvíľu zas ty mne