Strany

Stránim sa strán
Bo ani jedna strana
Mi nie je v dobrom ceľkom známa
Stránim sa strán
Bo ani jednu nemám milovanú…
A ani jednej
Nechcem
Držať
Stranu !!!