Súčasná situácia 1990

Tých politikov, prognostikov
Analitikov a kritikov
Čo sa teraz vynorilo / a zanorilo /
Tých môžeme vo svet šíri
Exportovať
Ale zatiaľ, / kým ich nechcú /
Musíme ich, bože, dobre chovať
Tí stále tučnejú
A nechcú sa schovať
Za tie prachy by už mali
Trochu zapracovať !!!

18 myšlienok na “Súčasná situácia 1990”

Komentáre sú zakázané.