Úvaha o Jánošikovej telesnej výške

O našom národnom hrdinovi – Jurkovi Jánošíkovi bolo toho popísané veľa a veľa. Napriek tomu konkrétnych autentických pamiatok – dokumentov je bohužiaľ veľmi málo. Z písomností  existujú záznamy vo varínskej farskej matrike o jeho pokrstení, rodičoch, niektorých súrodencoch a asi najviac sa dozvedáme zo záznamov o jeho útrpnom vypočúvaní a poprave. Už o niečo viac nám jeho život a činnosť približuje ústne podanie z  pokolenia na pokolenie čoraz viac prispôsobované potrebám doby i fantázii autorov. Poddaný ľud si svojho hrdinu idealizoval. Najviac sa o ňom teda dozvedáme z povestí, piesni, neskôr z rozprávok a románov, a básni. Zaujímavé je, že ani z jedného opisu Jánošíka nedá sa vydedukovať jeho telesná výška. Samozrejme, jeho súkmeňovci si ho museli predstavovať ako skoro obra, teda vysokého, ďaleko prevyšujúceho svojich druhov a najmä pánov – nuž ale tieto tvrdenia ťažko brať za bernú vedeckú mincu.

V tejto chvíli musí nastúpiť dedukcia. Ľahko si domyslíme, že to bol chlap štíhly, veď poddaný človek v jeho časoch sa nemal veru z čoho prejedať a tučnieť a pohybu mal on i jeho druhovia požehnane.

A jeho výška? Zo zachovaných sôch, malieb, reliéfov jeho doby je zrejme, že ľudia tých čias – či už páni, alebo poddaní, boli v priemere aj o 20 – 30 cm nižší ako v našom storočí. Do zachovaných rytierskych brnení by sa dnes ťažko zmestil dvanásťročný chlapec. Z uvedeného možno už ľahšie určiť približnú jeho výšku – niečo medzi 163 až 187 cm. Poďme ale ďalej a pokúsme sa tento údaj spresniť. Vojenská výška bola stanovená minimálne na 170 cm. Traduje sa ústnym podaním najmä jeho neprajníkov, že v čase asentírky musel sa Jurko poriadne stavať na špičky, aby túto výšku dosiahol.  Teda, skoro sa stopercentnou istotou môžeme tvrdiť, že aktuálna výška Juraja Jánošíka bola 169 centimetrov.

Ale, nepleťme si dojmy s pojmami. Skutočná jeho veľkosť netkvela  v  telesnej výške, ale vo veľkosti jeho osobnosti, v jeho intelekte, v jeho múdrosti, v jeho šikovnosti – v tom bola jeho hlavná sila. Svojou telesnou výškou zaradil sa medzi slávne osobnosti histórie, vyčnievajúce nad ostatných nie množstvom centimetrov, ale veľkosťou po všetkých iných stránkach. Veď napr. Alexander Macedónsky, alebo po ňom Napoleon Bonaparte a nápadne veľa ďalších dejinných osobností preukazovalo svoju veľkosť čímkoľvek okrem svojej telesnej výšky.

Pravda, sila ktorú dostal ešte pri krste od svojich krstných materí, sila ukrytá v opasku, sila zázračnej valašky a palošíka nebola tiež na zahodenie, najmä keď ju ustavičným tréningom udržiaval a dokonca zväčšoval.

Možno pri tomto našom exkurze padol jeden mýtus o našom hrdinovi ako o obrovi po telesnej stránke. V žiadnom prípade to nič nemení na jeho obrovskom prínose pre celý náš ľud po všetkých iných stránkach.