V máji

Čože sme zrobeli
keď kvitli jablone
ostala si hrubá
ja budem na vojne

ja budem rukovať
do Trenčína – mesta
ja budem na vojne
ty budeš nevesta

ja budem na vojne
po boku šablička
ty budeš kolísať
nášho pacholíčka