E-55

Ňeňi som ja tučná
ňeňi som obézna
ja som ľahká žena
každý to o mne zná

sukne do pol ritky
na ulici stávam
s kabelku si krútim
a každému mávam

tisícdvestotridsať
taká cena behá
tisícka za lásku
zvyšek je DéPéHá

mám aj vedúceho
predtým pásol kravy
dnes sa zove pasák
je ež z Bratislavy