Na maškarnom plese

Neuhádneš kde hu mám
ež keď sa povyzbliekam
Čo?
Jazvu po slepem čreve
ukážem hu iba tebe

mám hu dobre skovanú
na maškarném za pannu
bola som prezblečená
celá krčma je nadšená

ťahali mi nos, aj uši
že mi maska dobre sluší
Čím si si hu prilepela ?
Veď ja žiadnu masku nemám

tak, aby ma nepoznali
dala som si mejkap malý
– farby od ucha k uchu –
posypala som hich s múku

každý hádal ktože to je
nikto nevie meno moje
keď som zdvihla sukne hore
hneď vedeli ktože to je

mám tam také znamenie
každý šuhaj o ňjem vie
v celém našem regióne
šeci chlapi vedia o ňjem