Čudná nemoc

Išla k dochtorovi
že hu bolí brucho
tedn hej to vysvetlel
veľmi jednoducho

nebolí ťa brucho
ani stredné ucho
ktosika – kdesika
čosi ti  tam fúkol

nebolí ťa brucho
len ti prudko roste
načo si bažela
po milého chvoste

Struhárňanka

Kdeže si Janíčko
či si sa utopel
a či si len ku nám
cestu nájsť nevedel ?

nebodaj v Žiline
či chodíš k paničkám
či si pri nich zabol
že čaká Anička ?

u Holúbkvof v tŕni
na brehu narieka
slzami sa plní
Struhárňanka rieka

z tých sĺz sa rozvodnel
potok Struhárňanka
čo pri ňjem tak jačí
za Janíčkom Hanka

eščeže rozkvitli
zabudnutia kvety
iný šuhaj prišvol
Anička, čo je ti ?

hneď prestala plakať
suzy nevylieva
na druhého chlapca
milo sa usmieva

keď opadla voda
v riece Struhárňanke
že musí mať sobáš
priznala sa mamke

Naša muzika

Predník, kontry
mešky, basa
už sme tu zas
sme tu zasa

predník, basa
mešky, husle
už sme tu zas
už zas tu sme

predník, kontry
harmonika
basa nad nimi
vyniká

basa, kontry
mešky, predník
nedokáže zahrať
tak nik

predník, vodca náš
slávny náš primáš
prešvol duhý čas
prišvol  na  psvof  mráz

počúvajte nás
hráme nadoraz
nie posledný raz
zahráme vám zas
/ už to zeber fras ! /

Povodeň

Starí ľudia vravia
že to bolo peklo
keď cez tý Tiesňavy
veľa vody tieklo

telo vody tieklo
dolu Tiesňavami
panenka Mária
zmiluj sa nad nami

pamiatka tej vody
kaplnka tam stojí
ku ňjej sa modlíme
keď chceme byť svoji

hore Tieňavami
a popod Rozsutce
tam som ja položel
k tvojmu srcu srce

srcia sme spojeli
spojeli sme telá
nech celá Terchová
sa to dozvedela

V máji

Čože sme zrobeli
keď kvitli jablone
ostala si hrubá
ja budem na vojne

ja budem rukovať
do Trenčína – mesta
ja budem na vojne
ty budeš nevesta

ja budem na vojne
po boku šablička
ty budeš kolísať
nášho pacholíčka

Skovaný v kruži

Družičky, družbovia
skryte ma do krovia
aby ma nenašli
tí moji svokrovia

račej budem aj rok
v kroví  učupený
jako s tú škrekľaňu
mám byť oženený

šak ma to pánbožko
s túto svaďbu trestá
že som tú piskľaňu
toj oňehdá prespal

keď som hu prespával
bol som moc opitý
račej ma mali biť
šindelom po riti

Aj malý plat …

Musím sa mužu môj
musím sa ti priznať
keď z teba nič nemám
s druhými musím spať

keď si na montážach
tam v ďalekém Česku
druhým musím dávať
svoju lásku všecku

aj keď domvof prinďeš
ňišt sa ti nedarí
s čím ma uspokojíš ?
aj ten plat máš malý !

Bielenie plátna

Najpekňjejšia farba
farba plátna biela
keď ho na potoku
mámilá polieva

najpekňjejšie nohy
ve vode si máča
pri tem polievaní
spieva jako ftáča

najpekňjejšie plátno
/ keré sama tkala /
nejeden raz pri ňjem
z únavy zaspala

najpekňjejšie diefča
chystá si periny
bo hu chodia pýtať
ež z treťjej dediny

najpekňjejšiu svaďbu
len se mňu bude mať
bol som hu už pýtať
slúbeli mi hu dať

Muchovci v Austrálii

Fšaji sme už boli
dobre sme sa mali
aj sme v Austrálii
dolu hlavu hrali

austrálky šaleli
klokani tančeli
keď sme him terchovské
pesničky zapeli

kďekaji sme boli
fšaji nás chváleli
preca sme sa domvof
najračej vráteli