Vohľady

Na potoku praskli ľady
keď som chodel na vohľady
na potoku prasknul ľad
musíme sa teraz brať

keď som prišvol do komôrky
nedala mi z chleba kôrky
len mi dala pálenô
/ a kocúrka čierneho /